Αρχική Σελίδα

Νίκος Καζαντζάκης,

ένας ταξιδευτής σε τόπους και ιδέες

B' & Γ' Γυμνασίου / Λυκείο
Ενότητα 01 / 03
O Νίκος Καζαντζάκης περιέγραψε το 1950 τον εαυτό του με τα παρακάτω λόγια:
"Με θαρρούν λόγιο, διανοούμενο, γραφιά και δεν είμαι τίποτα απ'αυτά. Τα δάχτυλα μου, όταν γράφω, δεν μελανώνονται, αιματώνουνται. Θαρρώ δεν είμαι παρά τούτο: μια απροσκύνητη ψυχή."
Συγγραφικά αποτυπώματα
Θα ακούσετε τη συνέντευξη που έδωσε ο Νίκος Καζαντζάκης στον Pierre Sipriot της γαλλική ραδιοφωνίας (Παρίσι), στις 6 Μαΐου 1955, με θέμα τον προορισμό του συγγραφέα. Το κείμενο που ακολουθεί είναι η μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα.

«Ένας πραγματικός μυθιστοριογράφος δεν μπορεί παρά να ζει μέσα στην πραγματικότη- τα του καιρού του και, ζώντας αυτή την πραγ- ματικότητα, συνειδητοποιεί την ευθύνη του. Προσπαθεί λοιπόν να βοηθά τους ομοίους του, ν' αντιμετωπίζει και να λύνει, κατά το δυνατόν, τα πιεστικά προβλήματα της εποχής του. Το λογοτεχνικό έργο σήμερα, αν καθρεφτίζει την εποχή μας, είναι αναγκαστικά μια από τις πιο λεπτές και πιο αποτελεσματικές μορφές δρά- σης. Ή μάλλον μπορεί το ίδιο να γίνει το σπέρ- μα της δράσης. O μυθιστοριογράφος, εφόσον συνειδητοποιεί την αποστολή του, προσπαθεί να σπρώξει την πραγματικότητα να πάρει τη μορφή που κρίνει ως την πιο ταιριαστή στον άνθρωπο. Σε άλλες εποχές, πιο ισορροπημένες, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, η ομορφιά μπορούσε ν' αρκέσει για την ικανοποίηση του ιδεώδους του συγγραφέα. Σήμερα ο συγγραφέας, αν είναι πραγματικά ζωντανός, είναι ένας άνθρωπος που υποφέρει κι ανησυχεί βλέποντας την πραγματικότητα. Οδηγείται να συνεργασθεί με όλες τις δυνάμεις του φωτός που επιζούν ακόμη για να προχωρήσει λίγο το βαρύ πεπρωμένο του ανθρώπου. O συγγραφέας σήμερα, εφόσον μένει πιστός στην απο- στολή του, είναι ένας μαχητής».
 
- Ερώτηση 1
Ποια πιστεύει ο συγγραφέας ότι είναι η ευθύνη ενός μυθιστοριογράφου;
Ένας μυθιστοριογράφος οφείλει να αφουγκράζεται τις ανάγκες
της εποχής του.
Ένας μυθιστοριογράφος οφείλει να προστατεύει την έμπνευσή του, επιλέγοντας αυστηρή απομόνωση από τα πιεστικά προβλήματα της εποχής του.
  Επόμενη σελίδα