Προμηθευτές

Search

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ Ε΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

(Αγ. Νικόλαος 1981), Γεν. Επιμ. Θεοχ. Δετοράκης, τόμοι 3, Ηράκλειο 1985

Περισσότερες πληροφορίες


30,00 € με ΦΠΑ

(Αγ. Νικόλαος 1981), Γεν. Επιμ. Θεοχ. Δετοράκης, τόμ. 3, Ηράκλειο 1985 Οι ανακοινώσεις των Συνέδρων στο Ε΄ Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο (1981). Τόμος Α΄ προϊστορικοί και αρχαίοι χρόνοι, τόμ. Β΄ βυζαντινοί χρόνοι και περίοδος Βενετοκρατίας, τόμ. Γ΄ νεότεροι χρόνοι.