Προμηθευτές

Search

Τσάντα Εννεάδα

Εννεάδα σε πάνινη τσάντα. Εναλλακτική εκδοχή του αρχαίου ελληνο-ρωμαϊκού παχνιδιού στρατηγικής Εννεάδα που συναντάται μέχρι τον 20ό αι. (δεκαετία του '60) -και- στην Κρητική Παράδοση. Την Εννεάδα -παραλλαγή της σύγχρονης τρίλιζας- τη γνωρίζουμε ως «εννιάδα» στην Αττική και ως«εννιάρα» στην Αιτωλία.

Περισσότερες πληροφορίες

00474


40,00 € με ΦΠΑ

Η λέξη παράδοση είναι παράγωγο ουσιαστικό του ρήματος «παραδίδωμι», που σημαίνει δίνω στα χέρια κάποιου, εμπιστεύομαι κάτι σε κάποιον. Πρόκειται δηλαδή μια διαδικασία μια μεταβίβαση –συνήθως προφορική– με την οποία μεταφέρονται από τη μια γενιά στην άλλη ήθη, έθιμα, γνώσεις ή δοξασίες και έτσι διαιωνίζονται. Μέσω αυτής της διαδικασίας τα Ελληνορωμαϊκά παιχνίδια στρατηγικής. έφθασαν μέχρι τον 20ό αιώνα (δεκαετία του '60) στον ελλαδικό χώρο. Τα έπαιζαν οι παλαιότεροι και από γενιά σε γενιά μεταφέρθηκαν με προφορική περιγραφή ή με επίδειξη των μεγαλύτερων στους μικρότερους. Τα ονόματα των παιχνιδιών διαφέρουν από τόπο σε τόπο λόγω της δύναμης των τοπικών παραλλαγών της Νέας Ελληνικής γλώσσας.