Προμηθευτές

Search

«Αποθέτες» σε αρχαιολογικά «συμφραζόμενα» των προϊστορικών χρόνων: θεωρητικό πλαίσιο και προτεινόμενος ορισμός

Χριστίνα Παπαδάκη

 

Περισσότερες πληροφορίες


3,00 € με ΦΠΑ

Online only

Πρώτος, στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία της αιγαιακής προϊστορίας, διατύπωσε το ερώτημα «τί είναι αποθέτης» ο Ζώης, αναλύοντας την προβληματική χρήση του όρου στην ερμηνεία σταθερών «δομών» με τελετουργικές, απορριμματικές και αποθηκευτικές εναποθέσεις, καθώς και την πλήρη αντιστοίχισή του με την αγγλική λέξη “deposit”. Παρόμοιοι προβληματισμοί τίθενται, κατά καιρούς, και στην αγγλοσαξονική βιβλιογραφία, όπου για τις λεγόμενες «τελετουργικές» (εν)αποθέσεις, που, υποτίθεται, διέπονται από συγκεκριμένους κανόνες και διακριτούς «σταθερότυπους», χρησιμοποιούνται διάφοροι εννοιολογικοί προσδιορισμοί. Με αφετηρία τον παραπάνω προβληματισμό, επιχειρείται η σύνδεση των λεγόμενων τελετουργικών εναποθέσεων με τους αποθέτες και ο (προσδι)ορισμός των τελευταίων ως υπόγειες, μη ορατές και προσβάσιμες, φυσικές ή τεχνητές «δομές», που εμπεριέχουν μη ανακτήσιμες, επιλεκτικές συγκεντρώσεις τεχνέργων ή και «οικοδεδομένων».