Προμηθευτές

Search

Σύνοψη της ενάλιας και παράκτιας αρχαιολογικής έρευνας στην Κρήτη μέχρι το 2014

Θεοτόκης Θεοδούλου

Περισσότερες πληροφορίες


3,00 € με ΦΠΑ

Online only

Το άρθρο αποτελεί μία προσπάθεια να καταγραφεί η ιστορία της ενάλιας και παράκτιας έρευνας στην Κρήτη ώστε να λειτουργήσει σαν κατάλογος βιβλιογραφίας για τον ενδιαφερόμενο να εμβαθύνει στον τομέα της ενάλιας και παράκτιας αρχαιολογίας της Κρήτης. Αντικείμενο της σύνοψης αποτελούν κυρίως σύνολα, τα οποία βρίσκονται σήμερα βυθισμένα (ναυάγια, λιμενικά και κτιριακά κατάλοιπα), αλλά και δομές που βρίσκονται στην παραλιακή ζώνη και συνδέονται άμεσα με τη ναυτική δραστηριότητα, όπως π.χ. νεώσοικοι.

Η παρουσίαση ξεκινάει με την πρώτη παράκτια έρευνα του Σπ. Μαρινάτου στο φυσικό αγκυροβόλιο των Αγ. Θεοδώρων (Νίρου Χάνι) και την ανέλκυση των ευρημάτων του αποκαλούμενου Ναυαγίου της Αγ. Γαλήνης. Ακολουθεί την πορεία της υποβρύχιας αρχαιολογίας στην Ελλάδα, με αναφορά στην πρωτοπόρα ενάλια έρευνα της Αγγλικής Σχολής το 1955 σε διάφορες θέσεις γύρω από το νησί. Παρακολουθεί την ένταση των σχετικών δραστηριοτήτων στη  δεκαετία του 1970, η οποία έχει ως κορύφωση την διερεύνηση μεγάλου μέρους των θαλασσών του νησιού από τον γάλλο ερευνητή J.-E. Cousteau με την εποπτεία του τότε Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών. Τις έρευνες αυτές το 1976 θα ακολουθήσει η ίδρυση της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, κάτω από την αιγίδα της οποίας επιχειρήθηκε έκτοτε κάθε άλλη υποβρύχια ή παράκτια έρευνα στο νησί, όπως η διερεύνηση του Ναυαγίου La Therese τη δεκαετία του 1980, η ανασκαφή του ανυψωμένου λιμανιού της Φαλάσσαρνας τη δεκαετία του 1990 και η υποβρύχια έρευνα στην Ψείρα τη δεκαετία του 2000. Το άρθρο καταλήγει με την ενεργοποίηση, το 2010, του Γραφείου Εναλίων Αρχαιοτήτων Κρήτης, στο Ηράκλειο, διά του οποίου διεξήχθηκαν μέχρι σήμερα δύο εκτεταμένες υποβρύχιες έρευνες με χρήση σύγχρονης τεχνολογίας στον κόλπο του Ηρακλείου το 2011 και τον κόλπο τη Κισσάμου το 2013, καθώς και μία αντίστοιχη γεω-αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή των Αγ. Θεοδώρων το 2014. Παράλληλα, έχουν επανελεγχθεί, καταγραφεί και τεκμηριωθεί πλήθος γνωστών και άγνωστων θέσεων με ταυτόχρονη προσπάθεια για την δημοσίευση και δημοσιοποίηση της σχετικής πληροφορίας.

Η δυναμική που έχει δημιουργηθεί και οι προοπτικές είναι πραγματικά μεγάλες εφόσον γίνει κατανοητή η ιδιαίτερη σημασία της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης, ώστε να ενισχυθεί η έρευνα και να επιτευχθεί η προστασία μέσα από τη διαδικασία κοινωνικοποίησης της σχετικής πληροφορίας και διασύνδεσής της με την οικονομική δραστηριότητα.