Προμηθευτές

Search

Οθωμανικές μουσουλμανικές επιτύμβιες στήλες Ηρακλείου: στήλες που φυλάσσονται στη «Βίλα Αριάδνη» στην Κνωσό

Αντώνης Αναστασόπουλος – Γιάννης Λαμπράκης – Μαριλένα Μπαλή – Ιορδάνης Παναγιωτίδης - Στέλιος Παρλαμάς – Robin Durand

Περισσότερες πληροφορίες


3,00 € με ΦΠΑ

Online only

Αντικείμενο αυτής της μελέτης αποτελούν 142 μουσουλμανικές επιτύμβιες στήλες που φυλάσσονται στον περίβολο της «Βίλας Αριάδνη» στην Κνωσό και οι οποίες καλύπτουν την περίοδο από τον 18ο ως τις αρχές του 20ού αιώνα. Στο πρώτο μέρος του άρθρου παρουσιάζονται συνοπτικά η αντίληψη του ισλάμ για το θάνατο, οι αρχές που διέπουν την προετοιμασία της σορού και την τελετή της κηδείας και της ταφής, τα βασικά χαρακτηριστικά των νεκροταφείων, των τάφων και των επιτύμβιων στηλών, με έμφαση στην οθωμανική περίοδο, καθώς και πληροφορίες για τα μουσουλμανικά νεκροταφεία των οθωμανικών χρόνων στο Ηράκλειο. Στο δεύτερο μέρος αναλύονται οι 142 στήλες ως προς τη μορφή, τη διακόσμηση και τις επιγραφές τους. Το γεγονός πως, λόγω της επανάχρησής τους ως οικοδομικού υλικού, ούτε μία από τις στήλες δεν σώζεται ακέραια δεν επιτρέπει την εξαγωγή ολοκληρωμένου συμπεράσματος, είναι όμως σαφές πως, ως προς τα χαρακτηριστικά τους, οι στήλες της Κνωσού ανήκουν στην οθωμανική ταφική κουλτούρα που κυριαρχεί στα κεντρικά εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η οποία θεωρείται πως διαμορφώθηκε κατά τον 16ο αιώνα. Το Παράρτημα της μελέτης περιλαμβάνει τη μεταγραφή επιλεγμένων επιγραμμάτων στο λατινικό αλφάβητο και τη μετάφρασή τους στην ελληνική, καθώς και πίνακες με τις διαστάσεις των στηλών και τα προσωπικά στοιχεία των νεκρών, όπου αυτά διασώζονται. Το εικονογραφικό υλικό του άρθρου περιλαμβάνει χαρακτηριστικά παραδείγματα στηλών.