Προμηθευτές

Search

«Η Ερωφίλη του Γ. Χορτάτση. Πέρα από το αρχαιοελληνικό τραγικό»

Γιώργος Καλλίνης

Περισσότερες πληροφορίες


3,00 € με ΦΠΑ

Online only

Στην αφιέρωση της Ερωφίλης του Γεωργίου Χορτάτση υπάρχουν στίχοι με τους οποίους ο ποιητής αποδίδει την έμπνευσή του στις προσωπικές του εμπειρίες, στα πάθη και τους πόνους του, κι όχι σε κάποιο αρχαιοελληνικό ή λατινικό πρότυπο, όπως συμβαίνει σε προλόγους, επιλόγους ή αφιερώσεις ιταλικών τραγωδιών της αναγέννησης και του μπαρόκ με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Orbecche του Giraldi, το πρότυπο της Ερωφίλης. Η έμφαση βέβαια στην έκθεση του πόνου στην τραγωδία δεν είναι κάτι καινούργιο. Ανάγεται στην ανάγνωση του αρχαιοελληνικού τραγικού από τις τραγωδίες του Σενέκα, τον πρόγονο του αναγεννημένου είδους της τραγωδίας. Ο επίμονος πόνος που εντέλει παρουσιάζεται ως θέαμα και στην Ερωφίλη, επιβεβαιώνει, όπως είναι αναμενόμενο, την απομάκρυνση από το αρχαιοελληνικό τραγικό. Η δήλωση όμως του Χορτάτση ότι η σύνθεση της τραγωδίας του οφείλεται στα προσωπικά του βιώματα θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως απόρριψη της αναγεννησιακής θεωρητικής συζήτησης περί προτύπων και κανόνων υπέρ μιας ποίησης πιο προσωπικής και γι’ αυτό πιο συγκινητικής.