Προμηθευτές

Search

Χάρτης J.Peeters ''Η νήσος Κρήτη''

Χάρτης της Κρήτης.

J. Peeters, ''Η νήσος Κρήτη'', 1664

Διατίθεται προς πώληση εσώκλειστος σε ειδικό φάκελο από χοντρό χαρτόνι.

Εκδόσεις ''Μικρός Ναυτίλος''

Περισσότερες πληροφορίες

00037


6,00 € με ΦΠΑ

Διαστάσεις: 34,9 x 20,2 εκ.