Προμηθευτές

Search

Κρητικά Χρονικά

Περιοδική έκδοση, με εκδότη τον Α. Γ. Καλοκαιρινό και ειδική συντακτική επιτροπή. Η έκδοση περιλαμβάνει μελέτες για την ιστορία και τα μνημεία της Κρήτης, εκδόσεις ανεκδότων και επανεκδόσεις πλημμελώς μελετημένων πηγών, κριτική παρακολούθηση της επιστημονικής έρευνας , βιβλιοκρισίες καθώς και ειδήσεις για την επιστημονική κίνηση της περιοχής.