Μάρτιος 2018-Φεβρουάριος 2019

Βράβευση της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών από την Ακαδημία Αθηνών

Η έκθεση παρατείνεται ως τα τέλη Ιουνίου

Νέες αρχειακές μαρτυρίες για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στην Κρήτη

Χειμερινό Ωράριο (31.10.2017 - 31.03.2018)

Δευτέρα - Σάββατο 09.00-15.30
Κυριακές & Αργίες Κλειστό

Θερινό Ωράριο (2.4.2018 - 3.11.2018) 

Δευτέρα - Σάββατο 09.00-17.00
Κυριακές & Αργίες Κλειστό
 

Οίκος Α. & Μ. Καλοκαιρινού
Σοφοκλή Βενιζέλου 27 /
Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 7
71202 Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλ.: (+30) 2810 283219
E-mail: info@historical-museum.gr