αρχική / νέα 2022 / Το Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2021
το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης εκτάκτως θα λειτουργήσει
από τις 11:00 ως τις 15:00

ΝΕΑ

Το Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2021
το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης εκτάκτως θα λειτουργήσει
από τις 11:00 ως τις 15:00

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2021
το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης εκτάκτως θα λειτουργήσει
από τις 11:00 ως τις 15:00

16/09/2021