αρχική / νέα 2024 / Το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης στη ψηφιακή του διάσταση

ΝΕΑ

Το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης στη ψηφιακή του διάσταση

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης στη ψηφιακή του διάσταση

18/05/2018

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
To Ιστορικό Μουσείο Κρήτης στη ψηφιακή του διάσταση

Το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης διαπνεόταν εξαρχής από ένα πνεύμα πρωτοπορίας. Στην εποχή της αλματώδους ανάπτυξης της τεχνολογίας και της αυξημένης εν γένει συνδεσιμότητας ήταν ένα από τα πρώτα Μουσεία στον Ελλαδικό χώρο που πέρασε στη ψηφιακή εποχή το 1996 οργανώνοντας ένα συγκροτημένο διαδικτυακό περιβάλλον.

Η θέση του Ιστορικού Μουσείου δεν βασίζεται σε μια μηχανική προσέγγιση που στοχεύει αποκλειστικά στην ανάπτυξη κοινού αντιθέτως έχει ως αφετηρία τη  συναίσθηση ότι η ανάδειξη του πολιτισμού αποτελεί μια συλλογική διαδικασία που προϋποθέτει την ουσιαστική επικοινωνία και συμμετοχή όλων.

Τον Οκτώβριο του 2013 αναβαθμίστηκε και προσφέρθηκε στο κοινό η νέα ιστοσελίδα του Ιστορικού Μουσείου στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Η ιστοσελίδα επανασχεδιάστηκε με κύριο γνώμονα την εργονομία του χρήστη ικανοποιώντας τις σύγχρονες απαιτήσεις παρουσίασης των Μουσείων στον κυβερνοχώρο. Στο ψηφιακό περιβάλλον του Μουσείου οι χρήστες μπορούν να ενημερωθούν για τις μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τις εκδηλώσεις και τα νέα του Μουσείου. Μπορούν επίσης να περιηγηθούν ψηφιακά τις μόνιμες εκθέσεις του Ι.Μ.Κ. μέσω της επίσης αναβαθμισμένης εκδοχής εικονικής περιήγησης, να γνωρίσουν τις ψηφιακές εφαρμογές του, να επισκεφθούν το ηλεκτρονικό του κατάστημα, να εγγραφούν στην υπηρεσία Newsletter και να αλληλεπιδράσουν ακολουθώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Μουσείου (Facebook, Instagram, Twitter). Η ψηφιακή παρουσία του Ι.Μ.Κ. έχει οργανωθεί με το σκεπτικό η ιστοσελίδα του να αποτελεί έναν κόμβο αμφίδρομης επικοινωνίας και διάδρασης που προσφέρει επιστημονικά τεκμηριωμένη, εκπαιδευτικά προοδευτική και εύληπτη πληροφόρηση σε κάθε τύπο επισκέπτη με διαφορετικές προσδοκίες, ποικίλες αναζητήσεις και ενδιαφέροντα.

Με στόχευση την καλλιέργεια της κουλτούρας της συμμετοχικότητας και της ανοικτής επικοινωνίας με το κοινό, σημαντικό βήμα αποτελεί επίσης η χρήση δημοφιλών μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media), επιμέρους ψηφιακών εργαλείων τεχνολογίας 2.0 και πολυμεσικών εφαρμογών που ενισχύουν τη διάδραση.

Οι παραπάνω πρακτικές εξυπηρετούν ορισμένες από τις βασικές αρχές της επικοινωνιακής πολιτικής του Ι.Μ.Κ. που είναι: ο σεβασμός στον χρήστη [αποφυγή επιθετικών μεθόδων επικοινωνίας και κλειστών κυκλωμάτων μονόδρομης επικοινωνίας (π.χ. αποστολή μηνυμάτων σε κινητό)], η αμφίδρομη επικοινωνία με το κοινό, και κυρίως η ουσιαστική, αμοιβαίως ωφέλιμη, ανθρωποκεντρική διασύνδεση με την τοπική και την παγκόσμια κοινότητα. Προς αυτό τον σκοπό το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης αποδίδει μεγάλη σημασία στη διαδικασία ανατροφοδότησης ως πεδίου ανάπτυξης γόνιμου διαλόγου.