αρχική / νέα 2024 / Ψήφισμα της ΕΚΙΜ για το Ινστιτούτο Βενετίας

ΝΕΑ

Ψήφισμα της ΕΚΙΜ για το Ινστιτούτο Βενετίας

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ψήφισμα της ΕΚΙΜ για το Ινστιτούτο Βενετίας

16/06/2016

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

 

Ηράκλειο, 15/6/2016

 

Η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών (ΕΚΙΜ) πληροφορήθηκε από δημοσιεύματα τις επικείμενες μεταβολές στη δομή και λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας, και τον διάλογο που ακολούθησε ανάμεσα στους επιστήμονες και πνευματικά Ιδρύματα της χώρας.

Η Γενική Συνέλευση της ΕΚΙΜ εκφράζει τον έντονο προβληματισμό της σχετικά με τον διαφαινόμενο αναπροσανατολισμό του επιστημονικού και ερευνητικού χαρακτήρα του Ινστιτούτου και κρίνει απαραίτητο να διασφαλιστούν οι συνθήκες απρόσκοπτης συνέχισης του στοχευμένου, επιστημονικού-ερευνητικού, έργου που έχει επί δεκαετίες παραχθεί σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο. Η Γενική Συνέλευση εκφράζει την ευχή ότι ο διάλογος θα συνεχιστεί και ότι η πολιτεία θα εκτιμήσει ως οφείλει την τεκμηριωμένη γνώμη της επιστημονικής κοινότητας.

 

      Ο Πρόεδρος                                                                Η Γενική Γραμματέας

      Αλέξης Καλοκαιρινός                                                   Ελένη Τζεδάκη - Αποστολάκη