αρχική / νέα 2018 / Κρητικά Χρονικά - Εκδοτική Εγκύκλιος τ. ΛΘ΄ (2019)

Κρητικά Χρονικά - Εκδοτική Εγκύκλιος τ. ΛΘ΄ (2019)

31/01/2019

Τα Κρητικά Χρονικά κυκλοφορούν σε ετήσια βάση. Δημοσιεύουν πρωτότυπα επιστημονικά άρθρα στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά σε θέματα κρητικής ιστορίας, αρχαιολογίας, λογοτεχνίας και πολιτισμού με χρονική αναφορά από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι το 1940.

Τα προς δημοσίευση κείμενα υπόκεινται σε ανώνυμη επιστημονική κρίση. Το περιοδικό δέχεται, επίσης, βιβλιοκρισίες και βιβλιοπαρουσιάσεις. Τα προς δημοσίευση κείμενα θα συνοδεύονται από σύντομη περίληψη στα αγγλικά και λέξεις κλειδιά στη γλώσσα σύνταξης του κειμένου.

Εκτός από την έντυπη έκδοση, η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών προετοιμάζει την ιστοσελίδα www.cretica-chronica.gr η οποία θα φιλοξενήσει τα άρθρα των τόμων της νεότερης περιόδου του περιοδικού (τ. ΛΑ΄ | 2011 κ.ε.) με ανοιχτή πρόσβαση. Τα άρθρα του τ. ΛΘ΄ (2019) θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα έξι μήνες μετά την κυκλοφορία της έντυπης έκδοσης και η ανάρτηση τους από τους συγγραφείς σε άλλους ιστότοπους (π.χ. academia.edu) θα επιτρέπεται με την συμπλήρωση ενός χρόνου από την έντυπη έκδοση.

Ο επόμενος τόμος (2019) των Κρητικών Χρονικών θα είναι θεματικός με συμβολές κατόπιν αναθέσεως. Το περιοδικό δέχεται προς δημοσίευση μελετήματα που εμπίπτουν στη γενική θεματολογία του στον τόμο του 2020 με προθεσμία υποβολής την 31η Μαρτίου 2020.

 

Διεύθυνση αποστολής: cretica.chronica@ekim.gr

 

Ο διευθυντής του περιοδικού

 

Αλέξης Καλοκαιρινός
Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης
Πρόεδρος της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών