αρχική / νέα 2023 / Η 14η ΜΑΡΤΥΡΙΑ της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών

ΝΕΑ

Η 14η ΜΑΡΤΥΡΙΑ της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η 14η ΜΑΡΤΥΡΙΑ της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών

12/10/2022

 


Μόλις κυκλοφόρησε ο 14ος τόμος από την εκδοτική σειρά Μαρτυρίες της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών. Ο τόμος περιλαμβάνει την ιστοριογραφική καταγραφή και τα απομνημονεύματα του μαχητικού διανοούμενου και αγωνιστή για την ελευθερία της Κρήτης Ρεθύμνιου Εμμανουήλ Βυβιλάκη. Αφορά στα γεγονότα που έλαβαν χώρα στα χρόνια 1821-1830, κατά τον ξεσηκωμό της Κρήτης για την αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού.

Σύντομα θα ανακοινωθεί από την ΕΚΙΜ η παρουσίαση του βιβλίου στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης.

Ο τόμος διατίθεται στο Πωλητήριο του Ιστορικού Μουσείου και το IMK Shop.Απόσπασμα από τη Νέα Ιστορία της Κρήτης του Εμμανουήλ Βυβιλάκη:

[...] Οἱ Τοῦρκοι, ἐντρυφοῦντες ἐν τοσούτῳ εἰς τούς ὡραίους ἀμπελῶνας τοῦ Ἀσκήφου, δέν ἐθεώρουν τόσον ἀκίνδυνον τό νά καταδιώξουν περαιτέρω τούς χριστιανούς, γνωρίζοντας πόσον πλῆθος ἀνδρῶν εἶχον ἤδη κατατεθλιμένον εἰς τάς ἀκαταμαχήτους ἐκείνας ἀκρορίας καί τούς φάραγκας τῶν Λευκῶν όρεων, ὅπου οὔτε ἱππικοῦ οὔτε πυροβολικοῦ χρῆσιν ἠδύναντο νά κάμουν καί ὅπου οἱ Ἕλληνες, τοποθετημένοι καί ἐξασφαλισμένας ἤδη ὀποσούν ἔχοντες τάς περισσοτέρας τῶν οἰκογενειῶν των, ἠδύναντο ὄχι μόνον νά ὑπερασπισθοῦν ἀκινδύνως ἀλλά καί τόν παντελῆ ἀφανισμόν νά προξενήσουν εἰς αὐτούς, ἀπομεμακρυσμένους ὄντας ἤδη ἀπό τό φρούριον, ἀπό τό ὁποῖον ἐλάμβανον τάς τροφάς καί τά πολεμοφόδια τῶν. [..]


Εκδόσεις: Σειρά Μαρτυρίες, τ. 14, ΕΚΙΜ, Ηράκλειο 2022

Επιμέλεια σειράς: Αλέξης Καλοκαιρινός, Κωστής Μαμαλάκης

Επιστημονική επιμέλεια-Μεταγραφή κειμένου: Μαρία Σωρού

Επιμέλεια έκδοσης: Κλαίρη Μιτσοτάκη

Σημειώσεις: Μαρία Σωρού

Σύμβουλος έκδοσης: Κάλλια Καλλιατάκη

Τυπογραφική επιμέλεια: Μαρία Σωρού

Σελίδες: 572

Διαστάσεις: 17 x 12 εκ.

ISBN: 978 - 960 - 9480 - 52 - 9