αρχική / νέα 2019 / Έναρξη των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης (2019-2020)

Έναρξη των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης (2019-2020)

02/10/2019

 

Για τη σχολική περίοδο 2019-2020 η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, στο πλαίσιο των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης που αξιοποιούν παιδαγωγικά τις Συλλογές του Μουσείου, θα προσφέρει σε μαθητές νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου τα εξής προγράμματα. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΙΜΚ ξεκίνησαν ήδη από το 1996. Σχεδιάζονται και υλοποιούνται από το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Μουσείου και προσφέρονται εντελώς δωρεάν στους μαθητές. Το κόστος της προετοιμασίας και της υλοποίησής τους βαρύνει εξ ολοκλήρου την οργανώτρια Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών.

Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης σχεδιάζονται με βάση δύο παιδαγωγικούς άξονες· ότι αφενός δεν προσλαμβάνουν όλοι οι μαθητές τη γνώση με τον ίδιο τρόπο αφετέρου πως για την επίτευξη αυτού του στόχου χρειάζεται η αλληλεπίδραση των μαθητών με το περιβάλλον τους. Με αυτή την αφετηρία, επομένως, προσπαθούμε σε έναν «άτυπο» εκπαιδευτικό φορέα όπως είναι το Μουσείο, να δημιουργούμε πλούσιες εμπειρίες μάθησης, παροτρύνοντας τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν πολλές και διαφορετικές αισθήσεις προκειμένου να εξερευνήσουν με φαντασία τον πλούτο της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα στοχεύουν στο να δημιουργήσουν ευκαιρίες στους μαθητές προκειμένου να αναπτύξουν πολλές και διαφορετικές δεξιότητες, να ενισχύσουν τη δημιουργικότητα τους, να ενδυναμώσουν την παρατηρητικότητα τους, να προωθήσουν την κριτική σκέψη  και την ομαδική συμμετοχή.


  • Η διάρκεια κάθε προγράμματος είναι 1:15΄ περίπου.
  • Οι επισκέψεις γίνονται σε προσυμφωνημένες ημέρες και ώρες, Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 9:45΄και στις 11:30΄.
  • Ο αριθμός των μαθητών που συμμετέχουν έχει ορισθεί στους 25 κατ’ ανώτατο όριο (ένα τμήμα ανά πρόγραμμα). 
  • Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (καθημερινά: 09:00΄ - 17:00΄, στα τηλέφωνα 2810-283219 και 2810-288708, εσωτ: 106) για να ορίσουν το χρόνο της επίσκεψής τους. Με δεδομένο το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται για τα προγράμματα είναι σκόπιμο η συνεννόηση αυτή να γίνεται εγκαίρως.