αρχική / νέα 2022 / 13ο Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο (Άγιος Νικόλαος, 5-9 Οκτωβρίου 2022) | ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΝΕΑ

13ο Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο (Άγιος Νικόλαος, 5-9 Οκτωβρίου 2022) | ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

13ο Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο (Άγιος Νικόλαος, 5-9 Οκτωβρίου 2022) | ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

29/11/2021

Σύμφωνα με απόφαση της καταληκτήριας συνεδρίας του IΒ΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (την 25η Σεπτεμβρίου 2016), η οργάνωση του ΙΓ΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου ανετέθη στην Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών η οποία και συγκρότησε την Οργανωτική Επιτροπή του και απηύθυνε στην ερευνητική κοινότητα, τον Ιούλιο του 2019, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο IΓ΄ ΔΚΣ. Το Συνέδριο είχε προγραμματιστεί να γίνει στην πόλη του Αγίου Νικολάου τον Οκτώβριο του 2021. Τον Δεκέμβριο του 2020 η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, εκτιμώντας την υγειονομική συγκυρία, αποφάσισε να μεταθέσει την πραγματοποίηση του κατά ένα έτος, δηλαδή στον Οκτώβριο του 2022.

Βάσει των ανωτέρω, το ΙΓ΄ Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην πόλη του Αγίου Νικολάου, την Τετάρτη 5η ως την Κυριακή 9η Οκτωβρίου 2022, με την σύμπραξη του Δήμου Αγίου Νικολάου. Η συμμετοχή στο Συνέδριο θα είναι δυνατή είτε με φυσική παρουσία στους συνεδριακούς χώρους, είτε εξ αποστάσεως μέσω του διαδικτύου.

Οι εργασίες του Συνεδρίου θα κατανεμηθούν κατά βάση σε τρία τμήματα που αντιστοιχούν στις τρεις μεγάλες χρονικές περιόδους της Κρητικής Ιστορίας:
α) Προϊστορία και Αρχαιότητα,
β) Βυζάντιο και Βενετοκρατία,
γ) Νεότερη και Σύγχρονη εποχή.

Ως θεματικοί άξονες του Συνεδρίου για όλα τα Τμήματά του ορίζονται:
(α) Ανατροπές, ρήξεις, ασυνέχειες, επαναστάσεις, και
(β) Υγεία και ασθένεια στις ανθρώπινες κοινότητες.
Το εγγύς χρονικό όριο του περιεχομένου των ανακοινώσεων ορίζεται στα τέλη του 20ού αιώνα.

Οι ενδιαφερόμενοι να μετάσχουν στο Συνέδριο καλούνται να υποβάλουν περίληψη 300-500 λέξεων της προτεινόμενης ανακοίνωσής τους στο email του συνεδρίου 13iccs@ekim.gr έως την 28η Φεβρουαρίου 2022.

Οι προτάσεις μπορούν να αφορούν σε προφορικές ή σε αναρτημένες ανακοινώσεις. Επίσης, μπορούν να κατατεθούν ομαδικές προτάσεις ανακοινώσεων οι οποίες θα λάβουν τη μορφή Εργαστηρίου (Workshop) και οι οποίες θα περιλαμβάνουν γενική περίληψη 200-400 λέξεων, καθώς και περιλήψεις 300-500 λέξεων για κάθε ανακοίνωση του Εργαστηρίου.

Ειδικώς οι προτάσεις αναρτημένων ανακοινώσεων μπορούν να κινούνται και εκτός των θεματικών αξόνων του Συνεδρίου.

Στην περίληψη θα πρέπει να αναφέρονται τα κύρια ερωτήματα, το ερευνητικό πλαίσιο, και να επισημαίνονται στοιχεία πρωτοτυπίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν μια μόνο πρόταση ατομικής ανακοίνωσης, αλλά δεν υφίσταται περιορισμός στο πλήθος των προτάσεων ανακοινώσεων που μπορούν να υποβάλουν σε συνεργασία με άλλους στο πλαίσιο του έργου ερευνητικών ομάδων.

Γλώσσες του Συνεδρίου ορίζονται η Ελληνική, η Αγγλική, η Γαλλική, η Γερμανική και η Ιταλική.

Η αποδοχή ή μη αποδοχή των προτάσεων ανακοινώσεων, βάσει ανώνυμης επιστημονικής κρίσης, θα γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερομένους ως την 30η Απριλίου 2022.

Η διάρκεια των προφορικών ανακοινώσεων προσδιορίζεται στα δεκαπέντε λεπτά (15΄). Στον χρόνο αυτό προστίθεται πέντε λεπτά (5΄) συζήτησης.

Στο Συνέδριο θα οργανωθούν τρεις τουλάχιστον Ολομέλειες με προσκεκλημένους ομιλητές που θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η οικονομική συμμετοχή των Συνέδρων ορίζεται στα τριάντα (30) ευρώ. Δωρεάν συμμετέχουν μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες, καθώς και άνεργοι επιστήμονες.

Η Οργανωτική Επιτροπή παρακαλεί τους ενδιαφερόμενους να μετάσχουν στο Συνέδριο να δηλώνουν κατά την αποστολή της περίληψης της προτεινόμενης ανακοίνωσής τους την αρχική τους πρόθεση ως προς τον τρόπο συμμετοχής τους: με φυσική παρουσία στον συνεδριακό χώρο στον Άγιο Νικόλαο ή εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου. Η δήλωση αυτή δεν θα είναι δεσμευτική για τους Συνέδρους και η επιβεβαίωση ή μεταβολή της θα ζητηθεί από την Οργανωτική Επιτροπή στις αρχές του καλοκαιριού του 2022.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι Σύνεδροι που έχουν ήδη υποβάλει περίληψη (εντός των προηγούμενων προθεσμιών) να επιβεβαιώσουν με μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Συνεδρίου (α) την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στο ΙΓ΄ Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο τον Οκτώβριο του 2022 με το ίδιο θέμα και την ίδια περίληψη ή, άλλως, να υποβάλουν νέο ή τροποποιημένο θέμα και περίληψη, και (β) την αρχική τους πρόθεση ως προς τον τρόπο συμμετοχής τους στο Συνέδριο, με φυσική παρουσία ή εξ αποστάσεως, κατά τα ανωτέρω.

Η Οργανωτική Επιτροπή επιθυμεί το Συνέδριο να αποτελέσει τόπο πραγματικής συνάντησης και ενθαρρύνει τους Συνέδρους να συμμετάσχουν με φυσική παρουσία. Από τη μεριά της, θα εξασφαλίσει αίθουσες που θα επιτρέπουν να τηρούνται οι αποστάσεις και θα λάβει όλα τα μέτρα ώστε να τηρούνται τα λοιπά υγειονομικά πρωτόκολλα. Για την συμμετοχή στο Συνέδριο με φυσική παρουσία, όπως και για την επιτόπια παρακολούθησή του, θα είναι αναγκαία η πιστοποίηση του πλήρους εμβολιασμού κατά της νόσου SARS-CoV-2 όλων των συμμετεχόντων και παρισταμένων σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά την χρονική περίοδο πραγματοποίησης του Συνεδρίου. Η ως άνω πιστοποίηση θα ελέγχεται κατά την προσέλευση στους χώρους του Συνεδρίου.

Τα πρακτικά του Συνεδρίου θα εκδοθούν σε σύντομο χρόνο, οπωσδήποτε και τουλάχιστον σε ηλεκτρονική μορφή (κατά το πρότυπο της έκδοσης των Πεπραγμένων του ΙΒ΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου).

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Συνεδρίου:
ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Οίκος Α. & Μ. Καλοκαιρινού, Σοφοκλή Βενιζέλου 27, 71202 Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλ.: +30 2810 283219, +30 2810 288708
email: 13iccs@ekim.gr | www.13-ICCS.gr

 

Ηράκλειο, 29 Νοεμβρίου 2021

 

Για την Οργανωτική Επιτροπή

 

Η Πρόεδρος                                     Ο Γενικός Γραμματέας

Όλγα Γκράτζιου                                  Αλέξης Καλοκαιρινός