αρχική / νέα 2022 / 1821. Συνέχεια των ξεναγήσεων
του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης
στην Έκθεση 1821 Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΝΕΑ

1821. Συνέχεια των ξεναγήσεων
του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης
στην Έκθεση 1821 Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

1821. Συνέχεια των ξεναγήσεων
του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης
στην Έκθεση 1821 Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

08/09/2021

Συνέχεια των ξεναγήσεων του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης

στην Έκθεση 1821 Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

στην Πλατεία Ελευθερίας

 

Την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 11.30 προσφέρθηκε από την Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών η τέταρτη δωρεάν ξενάγηση στην υπαίθρια επετειακή Έκθεση 1821 Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, στην πλατεία Ελευθερίας, στο Ηράκλειο.


Η συμμετοχή στις ξεναγήσεις της ΕΚΙΜ / ΙΜΚ είναι ελεύθερη, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη δήλωση. Για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, η συμμετοχή προϋποθέτει, μόνο, χρήση προστατευτικής μάσκας στη διάρκεια της ξενάγησης.


Οι δωρεάν ξεναγήσεις στην Έκθεση πραγματοποιούνται από τους επιστημονικούς επιμελητές της Δημήτρη Κυπριωτάκη, Μαρία Καλογεράκη και Ειρήνη Φουκαράκη, συνεργάτες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.


Η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών προσκαλεί επίσης Συλλόγους της πόλης και ομάδες πολιτών να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη δωρεάν ξενάγηση των μελών τους, που θα οργανωθεί μετά από συνεννόηση. Για πληροφορίες και συνεννόηση για τον προγραμματισμό των ξεναγήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τη Γραμματεία του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, 2810-283219, καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) 9:00-17:00 ή ηλεκτρονικά στο info@historical-museum.gr