αρχική / νέα 2023 / ΙΓ΄ ΔΚΣ | 2η Εκδοτική Εγκύκλιος
(παράταση προθεσμίας υποβολής κειμένων)

ΙΓ΄ ΔΚΣ | 2η Εκδοτική Εγκύκλιος
(παράταση προθεσμίας υποβολής κειμένων)

02/10/2023

Η Οργανωτική Επιτροπή του 13ου Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (Άγιος Νικόλαος, 5-9 Οκτωβρίου 2022) ευχαριστεί τους συνέδρους που υπέβαλαν εντός της προθεσμίας του τέλους Σεπτεμβρίου 2023 τα κείμενά τους προς δημοσίευση. Οι ανακοινώσεις που υποβλήθηκαν εγκαίρως και θα εγκριθούν από την Οργανωτική Επιτροπή θα αναρτηθούν με την σειρά υποβολής τους σταδιακά στην ιστοσελίδα των Πεπραγμένων του ΙΓ΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου που θα λειτουργήσει στις αρχές του 2024.

Η Οργανωτική Επιτροπή ανακοινώνει, επίσης, την παράταση της προθεσμίας υποβολής των ανακοινώσεων έως 31 Δεκεμβρίου 2023. Οι συγγραφείς μπορούν να καταθέτουν τις ανακοινώσεις τους στο email του συνεδρίου (13iccs@ekim.gr) και παρακαλούνται να λάβουν υπ’ όψιν τους ότι δεν θα δοθεί νέα παράταση της προθεσμίας αυτής και δεν θα υπάρξει άλλη σχετική ειδοποίηση.

Υπενθυμίζουμε ότι οι ανακοινώσεις θα πρέπει να έχουν έκταση έως 5.000 λέξεις, με περίληψη στην αγγλική γλώσσα από 150 έως 300 λέξεις, μπορούν να συνοδεύονται από έως 20 αρχεία εικόνας και η μορφοποίηση θα πρέπει να ακολουθεί τις συνημμένες οδηγίες (δεύτερη σελίδα αρχείου pdf). Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει παραληφθέντα κείμενα σε ανώνυμη επιστημονική κρίση.

Η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών ελπίζει ότι με την καλή συνεργασία σας θα καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής έκδοσης των Πεπραγμένων εντός του 2024.

 

Ηράκλειο, 2 Οκτωβρίου 2023

 

Για την Οργανωτική Επιτροπή

 

           Η Πρόεδρος                                   Ο Γενικός Γραμματέας

        Όλγα Γκράτζιου                                Αλέξης Καλοκαιρινός