αρχική / μουσείο / Επικοινωνήστε μαζί μας

ΜΟΥΣΕΙΟ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διεύθυνση:

Ιστορικό Μουσείο Κρήτης
Οίκος Α. & Μ. Καλοκαιρινού
Σοφοκλή Βενιζέλου 27 /
Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 7
71202 Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ.: (+30) 2810 283219, (+30) 2810 288708
Fax:  (+30) 2810 283754

@: info@historical-museum.gr
URL:www.historical-museum.gr