αρχική / εκιμ / Κρητικά Χρονικά

Κρητικά Χρονικά

Τα Κρητικά Χρονικά, έκδοση του Ανδρέα Γ. Καλοκαιρινού, πρωτοκυκλοφόρησαν στα 1947. Την συντακτική επιτροπή τους απάρτιζαν ο σεβ. Ευμένιος Φανουράκης, ο Νικόλαος Πλάτων, ο Μενέλαος Παρλαμάς, ο Νικόλαος Σταυρινίδης και ο Βασίλειος Λαούρδας. Το εισαγωγικό σημείωμα της επιτροπής, έθετε ως σκοπό των Κρητικών Χρονικών «να ενισχύσουν την έρευναν και να τονώσουν το ενδιαφέρον δια την Ιστορίαν της Κρήτης». Η Επιτροπή έκρινε, τότε, ότι ήταν «προφανής … η ανάγκη εκδόσεως του υπάρχοντος ιστορικού υλικού και της εμφανίσεως ειδικών μελετών δια συντονισμένης προσπαθείας, εκδηλουμένης εις συστηματικάς αρχειακάς και περιοδικάς εκδόσεις. Μόνον ούτω αποκαλύπτεται και τίθεται υπό τον έλεγχον της επιστήμης το υπέδαφος της Ιστορίας».

Η πράξη της έκδοσης των Κρητικών Χρονικών σήμανε την εμφάνιση στο προσκήνιο της δημόσιας ζωής μιας ομάδας διανοουμένων που επρόκειτο σύντομα να συγκροτήσουν τον πυρήνα της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών, να ιδρύσουν το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και να θεσπίσουν τα Διεθνή Κρητολογικά Συνέδρια. Το σύνθετο αυτό εγχείρημα συνέβαλε αποφασιστικά στη διαμόρφωση των Κρητικών Σπουδών.

Τα Κρητικά Χρονικά εκδόθηκαν αδιάλειπτα από τον Α.Γ. Καλοκαιρινό ως τα 1973, σε εικοσιπέντε τόμους, συνολικά. Δύο τόμοι του περιοδικού εκδόθηκαν από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (1986-7) και δύο ακόμα (1988-90) καθώς και ένας τόμος ευρετηρίων (1994) από τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη. Έκτοτε, διατυπώθηκε επανειλημμένα από μέλη της επιστημονικής κοινότητας το αίτημα της εκ νέου συστηματικής κυκλοφορίας τους. Το 2009, η ΕΚΙΜ ψηφιοποίησε στο σύνολό του το περιεχόμενο των δυσεύρετων δεκατεσσάρων πρώτων τόμων του περιοδικού, το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο στους μελετητές από το διαδίκτυο, στο πλαίσιο του έργου Κρητολογία on-line.

Εκτιμώντας ότι στο χώρο των Κρητικών Σπουδών όπως διαρθρώνεται σήμερα εξακολουθεί να παρίσταται η ανάγκη ενός διεθνούς επιστημονικού περιοδικού, η ΕΚΙΜ ανέλαβε το εγχείρημα της συνέχισης της έκδοσης των Κρητικών Χρονικών, από το 2011, σε ετήσια βάση. Οι εργασίες δημοσιεύονται μετά από ανώνυμη επιστημονική κρίση. 

 

Διευθυντής: Αλέξης Καλοκαιρινός

Υπεύθυνη Ύλης: Λένα Τζεδάκη-Αποστολάκη

Συντακτική επιτροπή (μέλη του ΔΣ της ΕΚΙΜ)
Αργυρή Γαλενιανού, Εύα Γραμματικάκη, Κλαίρη Μιτσοτάκη, Γεωργία Μοσχόβη, Γιώργος Νικολακάκης

Επιστημονική Επιτροπή
Χαράλαμπος Γάσπαρης, Όλγα Γκράτζιου, Μανώλης Δρακάκης, Ελευθερία Ζέη, Στέφανος Κακλαμάνης, Κάλλια Καλλιατάκη, Κατερίνα Κόπακα, Τασούλα Μαρκομιχελάκη, Γιάννης Μαυρομάτης, Σωκράτης Πετμεζάς, Αλέξης Πολίτης, Νίκος Σταμπολίδης, Χριστίνα Τσιγωνάκη, Άγγελος Χανιώτης, Νίκος Χατζηνικολάου, Alfred Vincent

Σχεδίαση εξωφύλλου
Δημήτρης Καλοκύρης

 

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΤΟΜΟΙ

Τους τόμους μπορείτε να τους προμηθευθείτε από το Πωλητήριο και το e-shop του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης και από κεντρικά βιβλιοπωλεία στην Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα.


ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, τόμος ΜΓ΄(43), Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Ηράκλειο 2023
Πεπραγμένα Υβριδικού Επιστημονικού Συμποσίου "Πρόσφυγες στην Κρήτη από τον Μεσοπόλεμο μέχρι σήμερα» (Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, 16-17 Δεκεμβρίου 2022)
Πρωτοσέλιδα και Περιεχόμενα, Τιμή 15,00 €


ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, τόμος ΜΒ΄ (42), Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Ηράκλειο 2022
Πρωτοσέλιδα και Περιεχόμενα, Τιμή 15,00 €


ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, τόμος ΜΑ΄ (41), Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Ηράκλειο 2021
Πεπραγμένα Διαδικτυακής Επιστημονικής Συνάντησης «Γεγονότα και διαχείριση της μνήμης: Κρήτη 1941/2021» (ΕΚΙΜ, 17-18 Ιουνίου 2021)
Πρωτοσέλιδα και Περιεχόμενα, Τιμή 15,00 €


ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ τόμος Μ΄ (40), Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Ηράκλειο 2020
Πρωτοσέλιδα και Περιεχόμενα, Τιμή 15,00 €


ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, τόμος ΛΘ΄ (39), Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Ηράκλειο 2019
Θεματικός τόμος «Ο Κρητικός Πόλεμος (1645-1669). Όψεις του πολέμου στον χώρο και τον χρόνο», Επιμέλεια: Στέφανος Κακλαμάνης
Πρωτοσέλιδα και Περιεχόμενα, Τιμή 20,00 €


ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, τόμος ΛH΄ (38), Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Ηράκλειο 2018
Πρωτοσέλιδα και Περιεχόμενα, Τιμή 15,00 €


ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, τόμος ΛΖ΄ (37), Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Ηράκλειο 2017
Κεντρικές ομιλίες ΙΒ΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (Ηράκλειο, 21-25.9.2016)
Πρωτοσέλιδα και Περιεχόμενα, Τιμή 15,00 €


ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, τόμος ΛΣΤ΄ (36), Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Ηράκλειο 2016
Μεταφρασμένες στα αγγλικά μελέτες από την έκδοση «Κυριαρχίες και συνειδήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, 1880-1920», Επιμέλεια: Σωκράτης Δ. Πετμεζάς, Λένα Τζεδάκη-Αποστολάκη
Πρωτοσέλιδα και Περιεχόμενα, Τιμή 15,00 €


ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, τόμος ΛE΄ (35), Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Ηράκλειο 2015
Πρωτοσέλιδα και Περιεχόμενα, Τιμή 15,00 €


ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, τόμος ΛΔ΄ (34), Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Ηράκλειο 2014
Αφιέρωμα στο Στυλιανό Αλεξίου (1921-2013)
Πρωτοσέλιδα και Περιεχόμενα, Τιμή 15,00 €


ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, τόμος ΛΓ΄ (33), Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Ηράκλειο 2013
Πρωτοσέλιδα και Περιεχόμενα, Τιμή 15,00 €


ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, τόμος ΛΒ΄ (32), Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Ηράκλειο 2012
Πρωτοσέλιδα και Περιεχόμενα, Τιμή 15,00 €


ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, τόμος ΛΑ΄ (31), Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Ηράκλειο 2011
Πρωτοσέλιδα και Περιεχόμενα, Τιμή 15,00 €


 

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ  ΤΟΜΟΣ ΤΙΜΗ  ΤΕΥΧΗ
1961-1962 ΙΕ΄-ΙΣΤ΄ * € 45,00 Σειρά 3 τευχών
1963 ΙΖ΄ € 36,00 Σειρά 2 τευχών
1964 ΙΗ΄ € 18,00 1 τόμος
1965 ΙΘ΄ € 18,00 1 τόμος
1966 Κ΄ € 18,00 1 τόμος
1969 ΚΑ΄ € 30,00 Σειρά 2 τευχών
1970 ΚΒ΄ € 30,00 Σειρά 2 τευχών
1971 ΚΓ΄ € 30,00 Σειρά 2 τευχών
1972 ΚΔ΄ € 30,00 Σειρά 2 τευχών
1973 ΚΕ΄ € 30,00 Σειρά 2 τευχών

*ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ Α΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1961)