ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Στο καμαρόσπιτο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Στο καμαρόσπιτο

Προνήπιο-Νήπιο, Α΄- Γ΄ Δημοτικού

Ιανουάριος 2022 – Ιούνιος 2024

Το πρόγραμμα εστιάζει στην Εθνογραφική Συλλογή του Μουσείου. Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν μέσα από τα αντικείμενα της έκθεσης τη ζωή στα χωριά της Κρήτης μέχρι και τα μέσα του 20ου αιώνα. Οι ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες δίνουν αφορμή στους μαθητές και τις μαθήτριες για συζήτηση και συγκρίσεις με τη σύγχρονη ζωή στην πόλη.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ηλικίες:
Προνήπιο-Νήπιο, Α΄- Γ΄ Δημοτικού
Διάρκεια: 75 λεπτά
Χώρος διεξαγωγής: Εθνογραφική Συλλογή Ι.Μ.Κ.