αρχική / Εκπαίδευση / Πρόσκληση σε Βυζαντινό Γεύμα-Γνωριμία με τη διατροφή των Βυζαντινών.

Πρόσκληση σε Βυζαντινό Γεύμα-Γνωριμία με τη διατροφή των Βυζαντινών.

Απευθύνεται στις Ε΄, ΣΤ΄ τάξεις του Δημοτικού

Διάρκεια: 8 Οκτωβρίου 2018 – 7 Ιουνίου 2019

Η εκπαιδευτική αυτή δράση του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης αξιοποιεί εκπαιδευτικά την Συλλογή των Κεραμικών που βρίσκεται στο ισόγειο του ΙΜΚ και θέτει ως στόχο τη γνωριμία των μαθητών με πτυχές του καθημερινού βίου των Βυζαντινών, όπως είναι οι διατροφικές συνήθειες των κατοίκων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας κατά την δεύτερη Βυζαντινή Περίοδο. Οι μαθητές μέσα από πλούσιο εποπτικό υλικό και επιτόπια παρατήρηση των βυζαντινών κεραμικών του Μουσείου, επιδίδονται σε ποικίλες δραστηριότητες αναζήτησης και εικαστικής δημιουργίας ενώ καλούνται να αναπαραστήσουν ένα βυζαντινό γεύμα, τοποθετώντας στο τραπέζι τα απαραίτητα μαγειρικά και επιτραπέζια σκεύη.