Προορισμός: Μοντέρνα Τέχνη IV «Τσίκι τσίκι στο … Μουσείο. Αλέξης Ακριθάκης»

Απευθύνεται στο Νηπιαγωγείο, στην Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ τάξη του Δημοτικού, σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και στην Α΄ τάξη του Λυκείου

Διάρκεια: 7 Οκτωβρίου 2019 – Μάρτιος 2020

Η τέταρτη κατά σειρά ετήσια έκθεση που διοργανώνει η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών με έργα του συλλέκτη Ζαχαρία Γ. Πορταλάκη, είναι αφιερωμένη στον σημαντικό καλλιτέχνη Αλέξη Ακριθάκη για τα 25 χρόνια από τον θάνατό του. Η έκθεση περιλαμβάνει ζωγραφικά έργα, κατασκευές, κολάζ και σχέδια τα οποία καλύπτουν το σύνολο της διαδρομής του Ακριθάκη από το 1965 ως το 1993.  Για το νέο σχολικό έτος προσφέρεται το τέταρτο κατά σειρά εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφιερωμένο στη Μοντέρνα Τέχνη,  με θέμα τη ζωή και το έργο του σπουδαίου καλλιτέχνη, όπου μέσα από ποικίλες δραστηριότητες, εποπτικό υλικό και ξενάγηση, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν την ιδιαίτερα ανατρεπτική εικαστική γραφίδα του Αλέξη Ακριθάκη.