ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ο άλλος τόπος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ο άλλος τόπος

Γυμνάσιο, Λύκειο

Ιανουάριος 2023 – Φεβρουάριος 2023

Με αφορμή το ερευνητικό πρόγραμμα του Ι.Μ.Κ. για την εγκατάσταση και ενσωμάτωση των προσφύγων στην Κρήτη κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, προσεγγίζουμε την έννοια του «τόπου», της απώλειας του και του επαναπροσδιορισμού του. Μέσα από τις δραστηριότητες του προγράμματος και το υλικό τεκμηρίωσης της αντίστοιχης περιοδικής έκθεσης του Ι.Μ.Κ. τα παιδιά θα εξετάσουν τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες ένας ξένος τόπος μετατρέπεται σε οικείο και θα έχουν την ευκαιρία να επαναπροσδριορίσουν τον δικό τους τόπο με επίκεντρο την πιο πρόσφατη ιστορία του.


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ηλικίες:
Γυμνάσιο, Λύκειο
Διάρκεια: 45-50 λεπτά
Χώρος διεξαγωγής: Βασιλική Αγίου Μαρκού