αρχική / Εκπαίδευση / Μια βόλτα στα ενετικά τείχη

Μια βόλτα στα ενετικά τείχη

Απευθύνεται στις Ε΄, ΣΤ΄ τάξεις του Δημοτικού

Διάρκεια: 8 Οκτωβρίου 2018 – 7 Ιουνίου 2019

Το νέο αυτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με αφετηρία τη Μακέτα της πόλης του Ενετικού Ηρακλείου, που βρίσκεται στην αίθουσα ΑΝΔΡΕΑ Γ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, στοχεύει να μυήσει τους μαθητές στις ιδιαιτερότητες της τοπικής ιστορίας και να και να αναδείξει το ιστορικό βάθος της πόλης και των μνημείων της από το βενετσιάνικο παρελθόν μέχρι σήμερα. Το πρόγραμμα διάρκειας 2 ωρών περιλαμβάνει αφενός επιτόπια παρατήρηση και έρευνα της ενετικής Μακέτας όσο και των υπόλοιπων εκθεμάτων του Μουσείου που σχετίζονται με αυτήν και αφετέρου επιτόπια παρατήρηση μέρους των τειχών. Η διαδρομή έρευνας που ακολουθείται είναι η εξής: Οδοί: Χάνδακος, 1866, Έβανς (σημεία έρευνας: Σιταποθήκες/Κρήνη Μοροζίνι/Πύλη Βολτόνε/Κρήνη Μπέμπο/Πύλη Ιησού, επιτόπια παρατήρηση μέσα και έξω από την πύλη και πάνω στα τείχη.) Σε κάθε στάδιο το πρόγραμμα πλαισιώνεται με εκπαιδευτικές δραστηριότητες.