ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Απ’ το δωμάτιό μου στο μουσείο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Απ’ το δωμάτιό μου στο μουσείο

Προνήπιο-Νήπιο και Α΄- Γ΄ Δημοτικού

Νοέμβριος 2022 – Ιούνιος 2024

Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της έρευνας και του παιχνιδιού, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την έννοια του μουσείου και της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, εστιάζοντας σε συγκεκριμένα αντικείμενα των συλλογών του Ι.Μ.Κ. Ξεκινώντας από τις προσωπικές συλλογές και τα καθημερινά αντικείμενα που χρησιμοποιούμε, ανακαλύπτουμε πώς μπορεί ο καθένας να συμμετέχει στη δημιουργία ενός μουσείου.


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ηλικίες:
Προνήπιο-Νήπιο, Α΄- Γ΄ Δημοτικού
Διάρκεια: 75 λεπτά
Χώρος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Γιάννη Περτσελάκη, Αίθουσες μόνιμων συλλογών Ι.Μ.Κ.