αρχική / συλλογές / Οθωμανική και νεότερη περίοδος

Οθωμανική και νεότερη περίοδος

Δύο φαινόμενα «σημαδεύουν βαθιά» την ιστορία της Κρήτης κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας (μέσα 17ου – αρχές 20ού αιώνα). Το πρώτο είναι οι μαζικοί εξισλαμισμοί που ακολούθησαν την οθωμανική κατάκτηση, διαμορφώνοντας για πρώτη φορά μετά από οκτώ αιώνες μια πολυάριθμη και ισχυρή μη χριστιανική θρησκευτική πληθυσμιακή ομάδα στο νησί, αυτή των μουσουλμάνων. Το δεύτερο είναι η ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης των κατοίκων, πρωτίστως των χριστιανών. Στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης η περίοδος της Οθωμανικής κυριαρχίας αναπτύσσεται, συνεπώς, σε δύο ενότητες- αίθουσες. Στην πρώτη παρουσιάζεται η πρώιμη φάση της με αντικείμενα από την κοσμική και θρησκευτική ζωή (τοιχογραφίες, επιγραφές, αρχιτεκτονικά μέλη από μουσουλμανικά θρησκευτικά ιδρύματα, έγγραφα και μικροαντικείμενα) που σκιαγραφούν κυρίως τη μουσουλμανική παρουσία στο νησί.

Η δεύτερη ενότητα εστιάζει στην περίοδο της ανάπτυξης της εθνικής συνείδησης και του επαναστατικού αναβρασμού κατά τον 19ο αιώνα, που καταλήγει στην Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα το 1913. Πλούσιο ιστορικό υλικό -σημαίες, λάβαρα, όπλα, έγγραφα, αντικείμενα καθημερινής χρήσης, έπιπλα, προσωπογραφίες, φωτογραφίες- αφηγείται την επαναστατική δράση και την καθημερινότητα της εποχής. Σε μια μεγάλη οθόνη αφής ένα αφιέρωμα στον Τύπο - ελληνόγλωσσο και ξενόγλωσσο - των χρόνων εκείνων επιτρέπει στον επισκέπτη να κατανοήσει πληρέστερα την ατμόσφαιρα και την απήχηση των γεγονότων στην Ευρώπη.