αρχική / συλλογές / Οι Εικόνες της Συλλογής Ζαχαρία Πορταλάκη, 15ος -20ός αιώνας

Οι Εικόνες της Συλλογής Ζαχαρία Πορταλάκη, 15ος -20ός αιώνας

Τον Μάιο του 2014 η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών έγινε αποδέκτης της γενναιόδωρης προσφοράς από τον Ζαχαρία Πορταλάκη εξήντα πέντε φορητών εικόνων (15ου - αρχών 20ού αιώνα).

Τα έργα της Δωρεάς, που εκτίθενται πλέον μόνιμα στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, προέρχονται από έναν ευρύ γεωγραφικό χώρο –την Κρήτη, τα Επτάνησα, την ηπειρωτική Ελλάδα, τα Βαλκάνια και τη Ρωσία– και παρουσιάζουν ποικιλία ως προς το θεματολόγιο και τους εικονογραφικούς τύπους. Τα σημαντικά αυτά χαρακτηριστικά προβάλλονται με την παρουσίαση των έργων σε θεματικές ενότητες που κινούνται γύρω από τρεις άξονες:

• την εικονογραφία: απεικονίσεις της Παναγίας στη μεταβυζαντινή και τη ρωσική τέχνη, προφητών, αγίων και επεισοδίων του βίου τους και σκηνών του Εορτολογίου,
• τη χρήση: εικόνες που προορίζονταν για τη δημόσια λατρεία (δεσποτικές-επιστυλίου) ή την ιδιωτική (τρίπτυχα), και
• την τεχνοτροπία: με έργα του 15ου και του 16ου αιώνα αντιπροσωπευτικά της ακμής της κρητικής τέχνης, αλλά και μεταγενέστερα διαφορετικών εργαστηρίων που, μέσω της υιοθέτησης εικονογραφικών τύπων διαμορφωμένων από τους κρητικούς ζωγράφους, επιβεβαιώνουν την ευρεία επιρροή της.

Ο πρωτοποριακός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός της έκθεσης παρουσιάζει ως αυτόφωτα αντικείμενα τις εικόνες, που κατά την παράδοση συνιστούν μαρτυρίες «του ακτίστου φωτός».