αρχική / συλλογές / Νομισματική συλλογή

Νομισματική συλλογή

Η προβολή της νομισματικής ιστορίας της Κρήτης αποσκοπεί στην παρουσίαση όχι μόνο της οικονομικής ζωής στη Μεγαλόνησο αλλά και του πολιτικού, θρησκευτικού και ιδεολογικού περιβάλλοντος σ’ όλες τις περιόδους του ιστορικού της βίου, λόγω των συμβολισμών που δηλώνουν τα νομισματικά αντικείμενα ως έκφραση της εκάστοτε εξουσίας αλλά ως έργα τέχνης.

Η έκθεση, αρχικά, διαρθρώνεται χρονολογικά σε οκτώ ενότητες που αντιστοιχούν σε ισάριθμες ιστορικές περιόδους, από τους τελευταίους προχριστιανικούς αιώνες ως την εποχή του Ευρώ.  Η παρουσίαση των νομισματικών αντικειμένων γίνεται με ευρηματικό τρόπο σε ειδικές θυρίδες – φινιστρίνια, ενώ σε συμπληρωματικές προθήκες εκτίθενται νομισματικά σύνολα («θησαυροί») σε συνδυασμό με συναφές αρχειακό και εποπτικό υλικό (έγγραφα, χάρτες κ.ά.). Μια ψηφιακή εφαρμογή επιτρέπει στον επισκέπτη να επιλέξει το αντικείμενο που τον ενδιαφέρει και να το μελετήσει σε μία από τις έξι συνολικά υπερκείμενες οθόνες που υπάρχουν στην αίθουσα.

Οι τέσσερεις τελευταίες ενότητες αποτελούν ειδολογικές ομαδοποιήσεις, καθώς σε αυτές εκτίθενται μολυβδόβουλα, μετάλλια, νομισματικά κοσμήματα και ένα αφιέρωμα στους σημαντικότερους δωρητές της Νομισματικής Συλλογής του Μουσείου.