αρχική / συλλογές / Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή τέχνη

Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή τέχνη

Η βυζαντινή τέχνη υπήρξε μια τέχνη στρατευμένη στην υπηρεσία των χριστιανικών ιδανικών: το στοιχείο της έντονης θρησκευτικότητας απoτέλεσε έναν από τους κύριους άξονες της καλλιτεχνικής δραστηριότητας στον Ελλαδικό χώρο ακόμα και μετά την κατάρρευση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας τον 15ο αιώνα.

Η έκθεση της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Συλλογής του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης έχει ως στόχο να παρουσιάσει αυτή τη μακραίωνη πολιτιστική «συνέχεια» και στην Κρήτη, με τις επιμέρους ιδιαιτερότητές της. Ο επισκέπτης παρακολουθώντας για παράδειγμα την εξέλιξη της ζωγραφικής (σπαράγματα τοιχογραφιών και φορητές εικόνες) αντιλαμβάνεται τη δυναμική συνύπαρξη του εγχώριου ορθόδοξου πληθυσμού με Βενετούς και Οθωμανούς κυρίαρχους. Επιπλέον, μπορεί να διαπιστώσει πως ο διάλογος ανάμεσα στην παράδοση και τις έξωθεν επιδράσεις γέννησε σε αρκετές περιπτώσεις ενδιαφέρουσες καλλιτεχνικές εξελίξεις, όπως η Κρητική Σχολή Ζωγραφικής, που άνθησε κατά τους τελευταίους αιώνες της βενετσιάνικης κυριαρχίας (16ος-17ος).

Παράλληλα στην έκθεση, ποικίλα σύνολα έργων μικροτεχνίας προβάλλονται είτε ως εκφάνσεις ευλάβειας και χριστιανικής λατρείας, όπως τα λειτουργικά σκεύη, τα ιερατικά άμφια και τα εκκλησιαστικά χειρόγραφα, είτε ως τεκμήρια του ιδιωτικού βίου, όπως τα κοσμήματα, εμπλουτίζοντας έτσι την πληροφορία που συλλέγει κανείς για την πολιτιστική και πνευματική ζωή των προηγούμενων αιώνων.