αρχική / εκδηλώσεις 2022 / Τιμητική εκδήλωση στο Μουσείο Μπενάκη για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Τιμητική εκδήλωση στο Μουσείο Μπενάκη για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

Τιμητική εκδήλωση στο Μουσείο Μπενάκη για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

Μουσείο Μπενάκη, κτίριο οδού Πειραιώς, Αθήνα

Δευτέρα 2 Μαΐου 2011, ώρα 19.00΄