Οι Συλλογές Ζαχαρία Πορταλάκη στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης


1η Εγκύκλιος
www.12-ICCS.gr

Η προθεσμία υποβολής των περιλήψεων παρατείνεται έως 31 Δεκεμβρίου 2015

Ελληνο-αγγλική έκδοση

Πεπραγμένα Επιστημονικού Συμποσίου στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης (11-13.11.2011)

Χειμερινό Ωράριο (Νοέμβριος - Μάρτιος)
Δευτέρα - Σάββατο 09.00-15.30
Κυριακές & Αργίες Κλειστό

Θερινό Ωράριο (Απρίλιος - Οκτώβριος)
Δευτέρα - Σάββατο 09.00-17.00
Κυριακές & Αργίες Κλειστό

Οίκος Α. & Μ. Καλοκαιρινού
Σοφοκλή Βενιζέλου 27 /
Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 7
71202 Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλ.: (+30) 2810 283219
E-mail: info@historical-museum.gr