Γιάννης Σπυρόπουλος
Διάλογος με το Aόρατο

Περιοδική έκθεση

Νέες αρχειακές μαρτυρίες για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στην Κρήτη

Θερινό Ωράριο (Απρίλιος - Οκτώβριος)

Δευτέρα - Σάββατο 09.00-17.00
Κυριακές & Αργίες Κλειστό

Χειμερινό Ωράριο (Νοέμβριος - Μάρτιος)

Δευτέρα - Σάββατο 09.00-15.30
Κυριακές & Αργίες Κλειστό

Οίκος Α. & Μ. Καλοκαιρινού
Σοφοκλή Βενιζέλου 27 /
Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 7
71202 Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλ.: (+30) 2810 283219
E-mail: info@historical-museum.gr