«Ο Δ. Θεοτοκόπουλος μεταξύ Βενετίας και Ρώμης»
Περιοδική έκθεση
21/6-25/10/2014


Συμμετοχή του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης στο έτος Greco 2014

Επανέκθεση της εισαγωγικής αίθουσας του ΙΜΚ

Νέες εκδόσεις της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΠΑΡΛΑΜΑ & ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΦΑΝΤΩΝ ΘΕΑΝΩΣ ΜΕΤΑΞΑ-ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Θερινό Ωράριο (Απρίλιος - Οκτώβριος)
Δευτέρα - Σάββατο 09.00-17.00

Χειμερινό Ωράριο (Νοέμβριος - Μάρτιος)
Δευτέρα - Σάββατο 09.00-15.30

Κυριακές & Αργίες Κλειστό
 

Οίκος Α. & Μ. Καλοκαιρινού
Σοφοκλή Βενιζέλου 27 /
Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 7
71202 Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλ.: (+30) 2810 283219
E-mail: info@historical-museum.gr