αρχική / Εκπαίδευση / Τα χρώματα του Πάθους

Τα χρώματα του Πάθους

Εορταστικό Πρόγραμμα για το Πάσχα. Απευθύνεται στην στην Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού και στην Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου

Διάρκεια: 26-30 Μαρτίου 2018

Το πρόγραμμα, με αφετηρία τρία από τα έργα της Βυζαντινής Συλλογής, στοχεύει να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο κορυφαίοι Ευρωπαίοι ζωγράφοι πραγματεύθηκαν το θέμα των Θείων Παθών. Το πρόγραμμα πλαισιώνεται από ειδική εκπαιδευτική προβολή και φυλλάδιο δραστηριοτήτων για τα παιδιά.