αρχική / γενικά / Επικοινωνία

Επικοινωνία

Ιστορικό Μουσείο Κρήτης
Σοφοκλή Βενιζέλου 27 / Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 7
71202 Ηράκλειο, Κρήτη

Τ. (+30) 2810-283219, (+30) 2810-288708
F. (+30) 2810-283754
E. info@historical-museum.gr