Οι Συλλογές Ζαχαρία Πορταλάκη στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

Τα νέα σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα του ΙΜΚ για το έτος 2016-207

Κρητικά Χρονικά τ. ΛΣΤ΄

Το 7ο βιβλίο της
Σειράς Μαρτυρίες στο ΙΜΚ

Χειμερινό Ωράριο (31.10.2016 - Μάρτιος 2017)
Δευτέρα - Σάββατο 09.00-15.30
Κυριακές & Αργίες Κλειστό


Θερινό Ωράριο (Απρίλιος 2017- Οκτώβριος 2017)
Δευτέρα - Σάββατο 09.00-17.00
Τετάρτη 20.00-23.00 (μέχρι 7/9/2016)
Κυριακές & Αργίες Κλειστό

 

Οίκος Α. & Μ. Καλοκαιρινού
Σοφοκλή Βενιζέλου 27 /
Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 7
71202 Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλ.: (+30) 2810 283219
E-mail: info@historical-museum.gr